category->video!='') {?>

Historické a zábavné trasy

„Beskydy mají mnoho přívlastků a určitě nejsou považovány za kouzelné jen shodou náhod. Je hezké odkrývat  jejich historii i příběhy, na které se už jakoby zapomnělo."

souteze)>0) { echo "

".__('Soutěže', 'geofun')."

"; foreach ($data->souteze as $item) { echo "

".($item->photo!=''?"photo}\" alt='{$item['name']}' /> ":"")."{$item->name}

"; } } ?> games)>0) {?> games as $game) { include "game_item.php"; }?>
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

0

Začněte psát a klikněte Enter