category->video!='') {?>

Focení s průvodcem


Marek Suchýprofesionální fotograf
a váš průvodce fotostezkou

Příroda kolem Javorového vrchu si díky hezkým detailům přímo říká o to, zachytit její krásy fotoaparátem. Vytipoval jsem několik takových zajímavých míst. Pojďme společně fotit obyčejné věci neobyčejným způsobem.

souteze)>0) { echo "

".__('Soutěže', 'geofun')."

"; foreach ($data->souteze as $item) { echo "

".($item->photo!=''?"photo}\" alt='{$item['name']}' /> ":"")."{$item->name}

"; } } ?> games)>0) {?> games as $game) { include "game_item.php"; }?>
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

0

Začněte psát a klikněte Enter