category->video!='') {?>

Historie klonowych ludzików

Dalibor Carbolautor opowiadań o klonowych ludzików
"Czytacie dzieciom bajki? My także mamy dzieci i opowiadamy historię o starym klonie i jego skrzatach. Posłuchajcie opowieści razem z dziećmi i dołączcie do świata przygód."

Posłuchaj historii klonowych ludzików: 

souteze)>0) { echo "

".__('Soutěže', 'geofun')."

"; foreach ($data->souteze as $item) { echo "

".($item->photo!=''?"photo}\" alt='{$item['name']}' /> ":"")."{$item->name}

"; } } ?> games)>0) {?> games as $game) { include "game_item.php"; }?>
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

0

Start typing and press Enter to search